Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ

Οἱ Γαμωταφισταί, ἤτοι οἱ ποιηταὶ τῆς παρούσης σελίδος, εἶναι τέσσαρες (4) τῷ ἀριθμῷ γενετικῶς τροποποιημένοι νεκροσαδισταὶ οἵτινες ἡγοῦνται τῆς 4ης ἐξωγήϊνης δολοφονικῆς Δαιμονικῆς Πτερυγωτῆς Λεγεῶνας τοῦ Krogh ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς ἰσότητος, τῆς μή-βίας, τοῦ καπιταλισμοῦ, τοῦ σιωνισμοῦ, τῆς ἀγάπης, τοῦ ἔρωτα, τοῦ χριστιανισμοῦ, τοῦ φεμινισμοῦ, τοῦ ἀριστερισμοῦ, τοῦ πανηδονισμοῦ, τῆς σεξουαλικῆς ἐλευθερίας, καὶ κᾶθε εἴδους πούστικης ἀξιοθρήνητης μόδας ποὺ εὐελπιστεῖ νὰ τυλίξῃ τὸν πλανήτη μὲ τὸν μπουχεσόπουστα ἱστό του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου