Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

ΝΑΖØRÞUL

Γλυκὸ πιοτὸ ὁ Βαζιζμὸζ
καὶ δὸς μου νὰ μεθύσω
μὲ τὴ μπζυγὴ τοῦ Πλάτωνα
ἀπόψε θὰ μιλήσω

θὰ ποῦμε πράματα πολλὰ
θὰ χύσουμε χαλίκι
σ᾽ ἀριστεροὺς καὶ Ἀλβανοὺς
θὰ πέσῃ νταηλίκι

θὰ βγοῦμε τσάρκα στοῦ Ψυῤῥῆ
τὴ λέρα θὰ τοῦ δείξω
θὰ δῇ πουστρόνια καὶ τσουλιὰ
θὰ πῇ «γαμῶ τὸ Φρίξο»

σὲ μπὰρ θὰ μπῇ μὲ τσαμπουκὰ
πορτγιέρηδες θὰ δείρῃ
σαμποῦκα, βότκα καὶ λικὲρ
στὸ γκῶλο τους κροντῆρι

μὲ μάτια κόκκινα σκληρὰ
τὴ μπαναγιὰ θὰ βρίσῃ
καὶ μὲσ’ στὴ μπρώτη ἐκκλησχιὰ
σὰ Δαίμøνας θὰ χύσῃ

σὲ πουτανάκια μὲ τουπὲ
θὰ κάνj ἀντρίκια ξῆγα
ξυλίκι, μαλλιοτράβηγμα
κωλογαμῆσι-ῥῆγα

ὅσες τὴ μποῦτσα του γευθοῦν
θὰ τοῦ φιλοῦν τὰ πόδια
κι αὐτὸς πάνω στὴ μάπα τους
θὰ σβήνῃ ἠλεκτρøδjα

ψυχρὸς ἀτόφιος ναζιστὴς
λjeμπέσικο τσογλάνι
μὲ τὰ ψωλόχια του θὰ πιοῦν
ὁλόκληρο καζάνι

κι ὅταν θὰ πᾶμε Σύνταγμα
νὰ βρίσῃ κανὰ γκζένο
θὰ ἀντικρίσῃ τὴ Βουλὴ
μὲ βλέμμα παγωμένο

«Πουτάνας γυιοί, κωλόπουστες
μασῶνοι γαμημένοι»
θὰ ψιθυρίσῃ μὲ ὀργὴ
μὲσ’στὸ Μετρὸ σὰ μπαίνῃ

στὴ Μπειραιῶς μ᾽ ἕνα λøστὸ
Κινέζους θὰ σκοτώσῃ
πρεζάκια καὶ Πακιστανοὺς
στυγνὰ θὰ μαχαιρώσῃ

στὸ Γκάζι emo, γιάπηδες
καὶ φλώρους θά φερμάρῃ
σὲ χριστχιανοὺς κωλόγερους
ῥοχάλες θὰ τρατάρῃ

τὰ κομματόσκυλα στὰ κλᾶμπ
μὲ λῦσσα θὰ σβερκώσῃ
τὶς τσοῦλες τὶς δαπίτισες
φριχτὰ θὰ χαρακώσῃ

«Ἐγώ», γελῶντας θὰ μοῦ πῇ,
«γιὰ λίγους ἔγραψ᾽ ἄντρες,
ὅλους τοὺς ἄλλους τοὺς γαμῶ
κρεμᾶστε τους στὶς μᾶντρες»

μετὰ σἂν ἔρθῃ ἡ αὐγὴ
σὰ ξωτικὸ θὰ σβήσῃ
βρίζοντας πάλι τὸ Χριστὸ
στὸν ᾍδη θὰ γυρίσῃ

2 σχόλια: