Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

Ὁ πιό καλὸς ὁ μαθητής
τσιμπούκια κάνj ὁλημερίς

ὁ Παῦλος μέγα πουσταριό
ποὺ μπερμπουκώνει τὸ Χριστό

χῦζγγα καὶ εὐαγγέλια
καὶ καντηλάκια μ’ ἔλαια

Παῦλε Σαοῦλ ντραπουσταριό
συχαμερὸ τζιμπουκαριό

Σαῦλε καὶ Σαῦρε κωλαριό
τὸ κενοτᾶφι σου γαμῶ

καὶ χούνω πάνῳ στὸ σταυρό
ψωλήχυμα ζεματιστό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου