Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ὁ Σατανὰς εἶναι Ἀναμάρτητος

1 σχόλιο: