Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΣΗΜΑΔΙ

Τραφοῦκι μαῦρο καὶ παχύ, δαμάσκj ἀποφευκτέο

Σκαμπάσκι κλειτορίδικο περνάει ἀπὸ ΚΤΕΟ


Κάρτα κλασίδι πέρδικα, ῥῦποι καυσαερίων

Τεκμήριο «γαμιότητα», Πρωκτοαντερουργεῖον


Πολὺς ὁ πόνος ὁ γλυκὺς καθὼς τἀντέρι βγαίνει

Σκατά-σαλμοῦκι-ῥημαδιό, σημάδι τώρα μένει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου