Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΑΝΗ-ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Σκατοχαμούρω Πετραλιὰ
Σε ταφοχύνουνε σχυλιᾶ


Γιὰ σύνταξι, λεπρὸ χτικιὸ,
Χύσια θὰ πάρῃς καὶ σκατὸ


Μεγαλωμένη στὴ χλιδὴ
Στὴν ψεύτική σου τὴν ζωὴ


Πορνόγρια τοῦ σαλονιοῦ
Τῆς Δεξιᾶς χυσολουλοῦ


Κυριλομούνικο Χστικιὸ
Πάνῳ σὲ γάτζο σὲ κρεμῶ


Καὶ τὰ συχώθχια σου μ’ ὀργὴ
Σὲ σκύλους κι ὄρνηα τὰ πετῶ


Φωτιὰ σὲ ὅλο σου τὸ βιὸς
Ἐπιδημία καὶ ἰὸς


Νὰ σοῦ θερίσῃ τὴ σπορὰ
Σκατοχαμούρω Πετραλιὰ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου