Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

ΓΑΜΩΤΑΦΙΣΜΟΣ

Ἐδῷ θὰ γείνῃ Γαμισμός

Σεισμὸς καὶ Γαμωταφισμός

Θὰ πατογαμηθῇ χριστός

Θὰ ἐκθρονιστῇ καὶ ὁ θεός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου